Stefan Tarstedt

”Jag tror att en av de viktigaste byggstenarna i ett lyckat ledarskap är respekten mellan individer. Respekt kan ta år att bygga upp men sekunder att rasera.”

Kompetensområden
  • Projektledning
    Projektledning av tekniskt- och kommersiellt komplexa projekt i Europa, Asien och USA.
  • Ledarskap
    Erfarenhet från befattningar inom internationella företag.
  • Affärs- och Verksamhetsutveckling
    Erfarenhet av affärsutveckling och verksamhetsutveckling i Sverige och USA.
Om mig

De senaste 15 åren har jag har lett många större och komplexa projekt i olika kulturer. De flesta projekten har varit globala och mycket omfattande både gällande tid och pengar. När det är många bollar i luften trivs jag som bäst. Det är då det gäller att prioritera rätt och se till att medarbetarna får möjlighet att göra det som är viktigast för att lyckas med projektet.

Mina projekt har utförts inom flera olika branscher som pappersmaskins-, marina- och telekommunikationsbranschen. Ofta har mina kunder varit världsledande inom sin bransch.

Hur jag leder ett projekt beror mycket på mina medarbetare inom projektet. Ibland behöver man vägleda medarbetarna steg för steg och följa upp resultatet noga. I andra fall räcker det med att följa upp att projektet passerar de uppsatta milstolparna. Oftast får man situationsanpassa ledarskapet till något mitt emellan.

Som projektledare fokuserar jag mycket på att samarbetet och kommunikationen fungerar bra. Bra samarbete och kommunikation behövs inom projektgruppen, men i lika hög grad med slutkund och den egna organisationen utanför projektgruppen. Som projektledare försöker jag därför vara mycket lyhörd och se till att alla blir informerade kontinuerligt.

Stefan Tarstedt