Tjänster

Projectline erbjuder kvalificerade erfarna projektledare och interimschefer som har:

 • Lång erfarenhet som chefer och ledare från internationella företag
 • Stor kompetens från bl.a. Ledningssystem, LEAN, Eftermarknads- & underhållsstrategi, Affärsutveckling, Marknad & Sälj

Vi genomför uppdrag både i Sverige och i utlandet. Våra kunder finns inom en rad olika branscher som Marin, Stål & Verkstad, Papper & Massa.

Vi hjälper företag och organisationer med projektledare på den översta nivån och är experter på att leda stora och/eller komplicerade projekt.

Vi är duktiga på att:

 • Skapa tydlighet och struktur
 • Leda och kommunicera – i hela organisationen
 • Hålla ett helikopterperspektiv över uppdraget
 • Få gruppen att leverera på topp

Ger Ni oss förtroendet får ni en erfaren, inspirerande ledare som vågar utmana.

 • Erfarenhet – Av att leda stora och komplexa projekt
 • Ledarskap – Förmågan att anpassa vårt ledarskap till organisationens behov
 • Kommunikation – Vi får med oss alla intressenter, kommunicerar och inspirerar under hela projektet, utan att tappa fokus på a­ffärsnyttan.
 • Integritet – Står upp för våra projekt och arbetar proaktivt
 • Fokus – Inga bindningar till er organisation ger oss fullt fokus på vad som är bäst för projektet.
 • Struktur – Vi har självklart koll på strukturer, metoder, uppföljning och målstyrning, alltid utifrån uppdragets specifikation och mål.

Våra projekt ofta består av flera delprojekt med många projektmedarbetare.

Detaljerna i verksamheten och specifika produkter – det kan vår uppdragsgivare. Vi rapporterar till VD, ledningsgrupp och styrelse.

Vi tar omgående det operativa ansvaret och löser ett tillfälligt behov.

Det kan vara lösningen när:

 • Verksamheten behöver utvecklas
 • Förändringen måste gå fort
 • Det handlar om ett affärsutvecklingsprojekt
 • Rekrytering av ny chef dröjer

Det kan vara i roller som:

 • VD
 • Platschef
 • Projektkontorschef
 • Försäljnings- och marknadschef
 • Produktionschef
 • Inköpschef
 • IT-chef