Björn Lifvergren

Kompetensområden
  • Styrelsearbete Erfarenhet att utveckla/styra bolag både som styrelseordförande och ledamot. Detta genom en tydlig agenda som fokuserar på operativa resultatet, projekt samt att följa den strategiska affärsplanen.
  • Ledarskap VD, produktionschef, teknisk chef, projektledare, gruppchef. Har varit i ledande positioner i mer än 25 år, uppskattad genom engagemang, tydlighet och lyssnande.
  • Verksamhetsutveckling Förbättrat företags lönsamhet genom fokusering på kärnverksamhet, ledtidsförkortning, ökad effektivitet och produktivitet.
  • Tillverkning – Lean Uppvuxen och fostrad i Scanias Lean-anda, något som jag använt mig av i alla mina jobb.
  • Företagsförvärv och integration Analyser och proformakalkyler av förvärvsobjekt. Vid förvärv tagit över rodret på förvärvat bolag och ansvarat för integration och utveckling.
  • Turnaround case Har vänt resultatutveckling på olönsamma bolag genom fokusering på kärnverksamheten och dess effektivitet.
  • Försäljning Förstå kundbehov och omvandla det till bolagets strategiska säljkunskap. Avtalsförhandling och kontrakt.
Björn Karlsson

Björn Lifvergren