Reine Lindblad

Kompetensområden

• Projektledning
Erfarenhet från projekt med många teknikområden som skall samverka.
Projekt med många intressenter som skall samverka.
Styrt upp projekt i komplexa situationer.

• Site manager
Logistikplanering, tidsplanering, operativ styrning.

• Byggledning
Genomförande från startbesked till slutbesiktning med BAS-U ansvar.

• Förstudier och projekteringsledning
Behovsanalys ekonomiska förutsättningar till färdigställd bygghandling och metodval BAS-P.

• Ledarskap
Operativ personalledning i nordiska projekt och erfarenhet av personalansvar.
Lednings grupparbete. Strategisk personal och material arbete.

Om mig
Carl-Magnus F. Olesen

Reine Lindblad