Steve Skoog

Kompetensområden
  • Projektledning/-management för IT relaterade projekt

Stor erfarenhet från projektledning och medlem i styrgrupper i internationella och komplexa IT relaterade projekt.  Exempel är   införande av affärssystem, IT infrastruktur, web plattformar och telefonilösningar.                                                                                       

  • ERP-/Affärssystem

Via projektledning, IT-ansvarig och systemägarskap byggt upp kompetens inom olika affärssystem och tillhörande affärsprocesser.   Exempel på affärssystem är SAP där jag har byggt upp och ansvarat för en super user grupp.

  • IT strategier

Erfarenhet av framtagning och genomförande av industriföretags IT-strategier. IT strategierna är baserade på och i linje med företagets affärsstrategier.

  • IT management

Erfarenhet av management inom IT området i samband med roller som IT Director och IT Manager i industriföretag tillhörande större internationella industrikoncerner.

  • GDPR

 Erfarenhet av arbete vid införande av GDPR-rutiner. Under en period utsedd till affärsverksamhetens Dataskyddsombud (DPO).

  • IT-säkerhet

          Erfarenhet av att identifiera, definiera och upphandla IT-säkerhetslösningar för affärsverksamheten.

Om mig
Steve Skoog

Steve Skoog

+46 (0)702 049 356
steve.skoog@projectline.se