Om oss

 

 

Projectline startades 2014 av Jan Hartman och Carl-Magnus Olesen, båda med gedigen erfarenhet från ledande positioner inom industrin. De hade tidigare varit verksamma inom olika nätverk för managementkonsulter men upplevde att deras erbjudanden var för breda och saknade tydligt fokus. De ville starta en annan typ av bolag, ett bolag med enbart seniora och mycket erfarna ledare och specialister. 

Sedan starten har Projectline hållit fast vid sin tydliga strategi att enbart ta in seniora partners i bolaget. Vid bredare uppdrag samarbetar vi med ett antal noga utvalda konsulter från andra bolag och tillsammans skapar vi lösningsorienterade team, skräddarsydda för varje uppdrag.

Gemensamt för alla Projectlines

konsulter är:

 

GEDIGEN OPERATIV ERFARENHET

INTEGRITET

MOD

GOD KOMMUNIKATIONSFÖRMÅGA

Om oss

 

 

Projectline startades 2014 av Jan Hartman och Carl-Magnus Olesen, båda med gedigen erfarenhet från ledande positioner inom industrin. De hade tidigare varit verksamma inom olika nätverk för managementkonsulter men upplevde att deras erbjudanden var för breda och saknade tydligt fokus. De ville starta en annan typ av bolag, ett bolag med enbart seniora och mycket erfarna ledare och specialister.

Sedan starten har Projectline hållit fast vid sin tydliga strategi att enbart ta in seniora partners i bolaget. Vid bredare uppdrag samarbetar vi med ett antal noga utvalda konsulter från andra bolag och tillsammans skapar vi lösningsorienterade team, skräddarsydda för varje uppdrag. 

Gemensamt för alla Projectlines konsulter är:

 

GEDIGEN OPERATIV ERFARENHET

INTEGRITET

MOD

GOD KOMMUNIKATIONSFÖRMÅGA

Vision

Att med vår specialistkunskap och gedigna erfarenhet bidra till bättre affärer för företag och organisationer.

Värdegrund

Vi är ärliga, transparenta och enkla att arbeta med.

Vi är erfarna och resultatinriktade problemlösare. 

ARTIKEL I NYA WERMLANDSTIDNINGEN, OKTOBER 2021

 

”250 års samlad erfarenhet”

 

 

”De har 250 års erfarenhet av att jobba på chefsnivå
i svenska och internationella företag. Företaget
Projectline består enbart av seniorer och ställer sitt kunnande till förfogande för värmländskt näringsliv.”

PRESSRELEASE, JANUARI 2022

 

”Konsultföretagen Sevenco och Projectline stärker sina positioner i Sverige genom ett nytt samarbete 

 

 

Samarbetet innebär en kompetensbreddning för båda företagen som jobbar med seniora handplockade konsulter med erfarenhet ifrån chefsbefattningar i en mängd olika branscher. Läs mer

Carl-Magnus F. Olesen

Carl-Magnus F. Olesen

 • Leveransprojekt
 • Underhållsstrategi
 • Verksamhetsutveckling
 • Processutveckling
 • Kontraktsanalys
Jan Hartman

Jan Hartman

 • Produktion & kvalitet
 • LEAN
 • Verksamhetsutveckling
 • PMPⓇ certifierad
 • 3:e partsrevisor ledningssystem
Björn Karlsson

Björn Karlsson

 • Produktutveckling
 • Verksamhetsutveckling
 • Processutveckling
 • Kvalitetssäkring

Anders Björe

 • Företagsledning
 • Affärsutveckling
 • Verksamhetsutveckling

Åsa Hulteberg

 • Strategiskt inköp
 • Interim inköpschef
 • Ledningsgruppsarbete
 • ERP-/Affärssystem
 • Ekonomisk uppföljning
 • Spendanalys
 • Ledningssystem

Thomas Norrby

 • Förändrings- och affärsutvecklingsarbete
 • Affärsrådgivning med fokus på tillväxt
 • Go to Market-strategi

 Mats R Karlsson

 • Strategi och företagsledning
 • Internationalisering
 • Förvärv och avyttringar
 • Effektivt styrelsearbete

 Patrick Seth

 • Materialanskaffning
 • Leverantörsutveckling
 • Sales & Operation
 • Processutveckling
 • BI/Systemstöd
 • Operativ/Matrisorganisations erfarenhet
ARTIKEL I NYA WERMLANDSTIDNINGEN, OKT 2021

 

“250 års samlad erfarenhet”

 

 

”De har 250 års erfarenhet av att jobba på chefsnivå i svenska och internationella företag. Företaget Projectline består enbart av seniorer och ställer sitt kunnande till förfogande för värmländskt näringsliv.”

PRESSRELEASE, JANUARI 2022

 

Konsultföretagen Sevenco och Projectline stärker sina positioner i Sverige genom ett nytt samarbete

 

 

Samarbetet innebär en kompetensbreddning för båda företagen som jobbar med seniora handplockade konsulter med erfarenhet ifrån chefsbefattningar i en mängd olika branscher. Läs mer