Anders Björe

”Allt förändras i olika takt och i olika omfattning, men för ett långsiktigt hållbart framgångsrikt företag är alltid inkluderande ledarskap, omvärldsanalys, tydliga affärsplaner och ständiga förbättringar nödvändiga hörnstenar”

Kompetensområden

• Bred erfarenhet från kvalificerade ledar- och chefsroller inklusive exekutiva roller
• Erkänt god funktionell kompetens inom de flesta verksamhetsområdena inom industrin.
• Speciella styrkor ligger inom ledarskap, projektledning, operativ ledning samt verksamhetsutveckling med strategiskt fokus.
• Styrelsearbete i rollen som ledamot och ordförande.
• Omfattande erfarenhet från ledning av internationella team i globala företag.

Om mig
Carl-Magnus F. Olesen

Anders Björe