Åsa Hulteberg

Kompetensområden
  • Strategiskt inköp

 Stor erfarenhet av inköpsarbete inom flertalet områden: tjänst, direkt och indirekt material samt investeringar.

  • Interim inköpschef

 Flerårig erfarenhet av att leda inköpsavdelning och inköpsarbete inom både större och mindre bolag.

  • Ledningsgruppsarbete

Mångårig vana vid ledningsgruppsarbete.

  • ERP-/Affärssystem

 Starkt engagemang inom området ERP-/Affärssystem och dess koppling in i inköpsprocessen. Har varit delprojektledare för utbyte av system flera gånger i yrkeskarriären.

  • Ekonomisk uppföljning

God erfarenhet av ekonomisk uppföljning och styrning av projekt och verksamhet mot ekonomiska mål.

  • Spendanalys 

Förståelse och erfarenhet av hur olika verksamheters kostnader drivs samt olika metoder för att analysera och presentera kostnadsstrukturen i visuella termer.

  • Ledningssystem

          Stor erfarenhet av administrativa processer i samklang med produktionsorienterad organisation.

Om mig
Åsa Hulteberg

ÅSA HULTEBERG

+46 (0) 73 834 97 41
asa.hulteberg@projectline.se