Styrelseuppdrag

 

Styrelsens sätt att arbeta och dess dynamik är av största vikt för att säkra företagets framgång och utveckling. Kraven på styrelsens arbete utvecklas och förändras över tid och vi hjälper våra kunder att utvärdera och tackla de komplexa utmaningar styrelsen kontinuerligt ställs inför. Vi kan även agera styrelseledamot eller advisory board.

 

Styrelseuppdrag

 

Styrelsens sätt att arbeta och dess dynamik är av största vikt för att säkra företagets framgång och utveckling. Kraven på styrelsens arbete utvecklas och förändras över tid och vi hjälper våra kunder att utvärdera och tackla de komplexa utmaningar styrelsen kontinuerligt ställs inför. Vi kan även agera styrelseledamot eller advisory board.

 

 

Certifierade styrelsemedlemmar med gedigen erfarenhet

Vi är certifierade i professionellt styrelsearbete och har mångårig praktisk erfarenhet från både ledande operativa positioner samt styrelsearbete som styrelseledamot eller medlem i advisory boards.

Vi vägleder styrelsearbetet och ger en heltäckande bild av vad som krävs av en styrelseledamot, hur arbetet i styrelsen bör ledas och hur gränserna bör dras mellan ägare, styrelse och den operativa ledningen.

Vi deltar även gärna som ett advisory board till styrelsen inom ett eller flera av våra specialistområden.

Certifierade styrelsemedlemmar med gedigen erfarenhet

Vi är certifierade i professionellt styrelsearbete och har mångårig, handfast och praktisk erfarenhet från både ledande, operativa positioner och arbete som styrelseledamöter.

Vi vägleder i professionellt styrelsearbete och ger en heltäckande bild av vad som krävs av en styrelseledamot, hur arbetet i styrelsen bör ledas och hur gränserna bör dras mellan ägare, styrelse och den operativa ledningen. 

För förfrågningar gällande styrelseuppdrag, vänligen kontakta Anders Björe.

070-528 99 64
anders.bjore@projectline.se

Läs mer om Anders här.

För förfrågningar gällande styrelseuppdrag, vänligen kontakta Anders Björe.

070-528 99 64

anders.bjore@projectline.se

Läs mer om Anders här.