Styrelseuppdrag och Advisory board

 

Styrelsens sätt att arbeta och dess dynamik är av största vikt för att säkra företagets framgång och utveckling. Kraven på styrelsens arbete utvecklas och förändras över tid och vi hjälper våra kunder att utvärdera och tackla de komplexa utmaningar styrelsen kontinuerligt ställs inför. I vissa lägen behöver styrelsen eller ledningen kompletteras med ett advisory board för att adressera specifika områden.

 

Styrelseuppdrag och Advisory board

 

Styrelsens sätt att arbeta och dess dynamik är av största vikt för att säkra företagets framgång och utveckling. Kraven på styrelsens arbete utvecklas och förändras över tid och vi hjälper våra kunder att utvärdera och tackla de komplexa utmaningar styrelsen kontinuerligt ställs inför. I vissa lägen behöver styrelsen eller ledningen kompletteras med ett advisory board för att adressera specifika områden.

 

 

Certifierade styrelsemedlemmar och gedigen erfarenhet

Vi har mångårig praktisk erfarenhet från både ledande operativa positioner samt styrelsearbete som styrelseledamot eller medlem i advisory boards.

Vi vägleder styrelsearbetet och ger en heltäckande bild av vad som krävs av en styrelseledamot, hur arbetet i styrelsen bör ledas och hur gränserna bör dras mellan ägare, styrelse och den operativa ledningen.

Vi deltar även gärna i ett advisory board och stöttar styrelsen eller ledningen inom ett eller flera av våra specialistområden.

Certifierade styrelsemedlemmar och gedigen erfarenhet

Vi har mångårig praktisk erfarenhet från både ledande operativa positioner samt styrelsearbete som styrelseledamot eller medlem i advisory boards.

Vi vägleder styrelsearbetet och ger en heltäckande bild av vad som krävs av en styrelseledamot, hur arbetet i styrelsen bör ledas och hur gränserna bör dras mellan ägare, styrelse och den operativa ledningen.

Vi deltar även gärna i ett advisory board och stöttar styrelsen eller ledningen inom ett eller flera av våra specialistområden.

För förfrågningar gällande styrelseuppdrag, vänligen kontakta Mats Karlsson.

070 6273630
mats.karlsson@projectline.se

Läs mer om Mats här.

För förfrågningar gällande styrelseuppdrag, vänligen kontakta Mats Karlsson.

070 6273630

mats.karlsson@projectline.se

Läs mer om Mats här.

För förfrågningar gällande advisory board, vänligen kontakta Carl-Magnus Olesen.

0705 138 861
cm.olesen@projectline.se

Läs mer om Carl-Magnus här.

För förfrågningar gällande styrelseuppdrag, vänligen kontakta Carl Magnus Olesen.

0705 138 861

cm.olesen@projectline.se

Läs mer om Carl-Magnus här.

Carl-Magnus F. Olesen