Magnus Öman

”Visste du att vi människor har ca 40.000 tankar på en dag? Jag är så fascinerad av vad
vi skapar för värde utifrån vårt tänkande. Att hantera sitt eget och gruppens tankemönster är
nyckeln till framgång, oavsett vilken situationen du är i. Jag brinner för ett Klartänkt,
Välmående och Framgångsrikt ledarskap. I precis den ordningen!”

Kompetensområden
 • Operativt ledarskap
  Erfarenheter: VD, vVD, Operativ chef, Produktionschef, Teknisk chef och HSEQ-chef.
 • Individuell coaching av ledare
  Certifierad Axiolog enligt Hartman-Kinselmetoden (tankemönsterkartläggning).
 • Ledningsgruppsutveckling
  Enligt konceptet Clarity of Mind®.
 • Äventyr i ledarskapet
  Auktoriserad fiskeguide med Sjöbefäl kl. 8 och ansvarsförsäkring.
 • Interimt chefskap
  Erbjuds på förfrågan.
 • Förändringsledare
  Integrator enligt Adizesmetoden. Har ansvarat för ett 100-tal nulägesdiagnoser på
  lednings- och koncernnivå.
Om mig
Jag jobbar gärna med stora, tunga, krångliga projekt, där kommer min erfarenhet till sin rätt. Projekt eller roller där ett tydligt ledarskap och förmågan att situationsanpassa är kritisk. Där gör jag skillnad. Oavsett roll har jag förmågan att se och realisera effektiviseringspotential, i arbetssätt, rutiner, processer. Detta har varit en framgångsfaktor i de hårt konkurrensutsatta verksamheter jag haft uppdrag i. Jag har arbetat en hel del i företag med global försäljning, det har gett mig värdefull erfarenhet av att leda och från ledarskap i olika kulturer.

Jag har lång erfarenhet av, och dokumenterat goda resultat i, roller med kommersiellt ansvar i stora, tekniktunga organisationer. Jag har jobbat privat och statligt, bland annat som Projekt- & Inköpsdirektör, Produktchef, Projektledare och Teknisk officer i Marinen. Att utveckla och optimera produkter och tjänster som stöttar kärnprodukten under livscykeln dvs. ”totalprodukten”, är ett område som jag är speciellt intresserad av. Att hjälpa företag att växa med eftermarknadstjänsterna, oavsett om företaget är köpare eller säljare, är jag bra på.

Med min bakgrund från näringsliv och statliga myndigheter är jag lämplig för uppdrag som förändringsledare, projektledare och interrim chef. I organisationer där komplex teknik och stora krav på funktionssäkerhet är ett krav har jag nytta av mina erfarenheter från olika branscher, ex. marin, tåg, verkstad, elektronik, papper & massa. Det är min erfarenhet att det situationsanpassade ledarskapet är skillnaden mellan ett framgångsrikt projekt och ett mindre framgångsrikt projekt. Genom att sätta spelplanen kan man ge utrymme och ansvar för medarbetarna och låta dem växa. Då är toleransen och förståelsen stor när situationen kräver ett annat ledarskap.

Carl-Magnus F. Olesen

Magnus Öman