Ledningssystem och hållbarhet

 

Att införa ett ledningssystem är ett strategiskt beslut inom en organisation, vilket kan bidra till att förbättra organisationens övergripande prestanda och skapa en bra grund för initiativ till hållbar utveckling. Ledningssystemet kan bygga på ett flertal internationella standarder såsom Kvalitetsledning ISO 9001, Miljöledning ISO 14001, Arbetsmiljö ISO 45001 mm.

Att få ut mesta möjliga ur sitt ledningssystem kräver stor erfarenhet av både implementering och utveckling av de olika standarderna. Vi kan erbjuda detta stöd inom en stor mängd standarder, vi kan även utbilda och agera bollplank och ledningsstöd.

Ledningssystem och hållbarhet

 

Att införa ett ledningssystem är ett strategiskt beslut inom en organisation, vilket kan bidra till att förbättra organisationens övergripande prestanda och skapa en bra grund för initiativ till hållbar utveckling. Ledningssystemet kan bygga på ett flertal internationella standarder såsom Kvalitetsledning ISO 9001, Miljöledning ISO 14001, Arbetsmiljö ISO 45001 mm.

 Att få ut mesta möjliga ur sitt ledningssystem kräver stor erfarenhet av både implementering och utveckling av de olika standarderna. Vi kan erbjuda detta stöd inom en stor mängd standarder, vi kan även utbilda och agera bollplank och ledningsstöd.

Hållbarhet i fokus

Hållbarhetsfrågan blir mer och mer aktuell och nu kommer kraven från allt fler intressenter. Även investerare har numer tydliga krav på agerande och redovisning i dessa frågor. Vi kan hjälpa till att reda ut begreppen och hitta bra angreppssätt på dessa, ofta svårbedömda frågor.

 

Hållbarhet i fokus

Hållbarhetsfrågan blir mer och mer aktuell och nu kommer kraven från allt fler intressenter. Även investerare har numer tydliga krav på agerande och redovisning i dessa frågor. Vi kan hjälpa till att reda ut begreppen och hitta bra angreppssätt på dessa, ofta svårbedömda frågor.

För förfrågningar gällande ledningssystem och hållbarhet, vänligen kontakta Jan Hartman.

070-285 98 10
jan.hartman@projectline.se

Läs mer om Jan här.

För förfrågningar gällande ledningssystem och hållbarhet, vänligen kontakta Jan Hartman.

070-285 98 10

jan.hartman@projectline.se

Läs mer om Jan här.