Stefan Tjust

”Det är människor som åstadkommer resultat. Maskiner, system och strukturer är enbart hjälpmedel
för att nå våra ambitioner.”

Kompetensområden
 • Verksamhets/Produktionsledning
  Lång erfarenhet av ledarskap på olika nivåer inom multinationell tillverkningsindustri med höga krav
  på hälsa, säkerhet, miljö, kvalitet, kostnadseffektivitet och med ständiga förbättringar som den röda
  tråden.
 • Styrelsearbete
  Har erfarenhet från styrelseuppdrag i flera olika branscher och i såväl ideella organisationer som
  kommersiella företag.
 • Lean Production
  Lång erfarenhet av arbete med systematik för att driva ut slöserier och utveckla standarder, genom
  arbete i stora organisationer med deras egna system för Lean Production. Utbildad i Lean Production
  på Chalmers Professional
 • Ledarcoaching och grupputveckling
  Utveckling och stöd för ledare, utifrån de verkliga situationer som ledarna ställs inför. Mer än 35 års
  ledarerfarenhet.
 • Riskanalyser
  Från enklare riskbedömningar, till specificerade What/if-analyser. Stöd med handlingsplaner.
Om mig
Jag trivs i operativa roller och har haft ledaransvar på olika nivåer sedan 1987, allt från arbetsledare till VD. Efter att ha arbetat inom många olika industrigrenar så har jag insett att även om teknologier och produkter skiljer sig åt, så är det som skapar framgång att få människorna att dra mot samma mål. Det som ger en högpresterande organisation är en stark företagskultur och tillit till varandra i teamet, som ger trygghet att utmana varandra på ett respektfullt sätt. Det mest tillfredsställande med att själv vara ledare är att se andra i organisationen utvecklas och bli tryggare i sina egna roller.

Jag har haft förmånen att få arbeta inom så vitt skilda branscher som kemi, elektronik, hjullastarproduktion, aluminiumgjutning, möbelproduktion och tillverkning av verktygsstål, alltid i en operativt ledande roll. Detta har gett mig en bred teknisk förståelse, men i grund och botten har alla branscher samma utmaningar; motivera människor, kompetensutveckla, anpassa organisationen, arbeta med säkerhet, kvalitet, kostnader och framför allt att ständigt sträva efter att göra det lite bättre varje dag.

Med min långa industrierfarenhet är jag lämplig som interim ledare i tillverkande industrier. Jag kan snabbt komma in i arbetet och vara operativ. Jag kan även arbeta med specifika uppgifter som att stötta förändringsarbete och/eller arbeta med ledarutveckling.

Många år inom processindustri har gett mig stor erfarenhet av att arbeta med riskbedömningar och riskanalyser.

Carl-Magnus F. Olesen

Stefan Tjust

+46 (0)70 108 00 46
stefan.tjust@projectline.se