Välkommen till Projectline!

Vi är erfarna konsulter med gedigen, operativ

erfarenhet från en mängd olika branscher.

Vi bidrar med unik kompetens, nya insikter

och tydliga resultat.

Välkommen till Projectline!

Vi är erfarna konsulter med gedigen, operativ erfarenhet från en mängd olika branscher. Vi bidrar med unik kompetens, nya insikter och tydliga resultat.

Våra tjänster

Med Projectline får du rutinerade konsulter som snabbt kan sätta sig in i verksamheten
och förstå komplexa sammanhang. Några av våra specialistområden är:

STYRELSEUPPDRAG/
ADVISORY BOARD

• Säkrar organisationens strategiska
mål och lönsamhet
• Ser med nya ögon på såväl bolagets som styrelsens arbete
• Certifierade inom professionellt
styrelsearbete
Läs mer

FÖRSÄLJNINGS- OCH
MARKNADSPLANERING

• Marknadsanalys och positionering
• Försäljnings- och erbjudandestrategi
• Konkurrentanalys
• Go-to-marketstrategi, säljplan och
kanalval
Läs mer

SUPPLY CHAIN

• Strategiskt inköp
• Spendanalys
• ERP-/Affärssystem/BI
• Interim Supply Chain Manager
• Leverantörsutveckling
• Sales & Operation
Läs mer

STRATEGISK PLANERING

• Utformning av strategi, målbild
och planer för hur målen ska nås
• Resursplanering
• Strategiska frågeställningar kring
ökad lönsamhet, tillväxt, produkt och servicemix och förvärv
Läs mer

PRODUKTUTVECKLING
OCH PRODUKTION

• Ledning av produktutvecklingsprojekt
• Skapande och underhåll av produktportföljer
• Lean-design och modulariseringsmetodik
Läs mer

 

LEDNINGSSYSTEM OCH HÅLLBARHET

• Kvalitetsutveckling och strategi
• Hållbarhetsarbete
Läs mer

FÖRVÄRV

• Förarbete och planering
• Identifiering av lämpliga
förvärvskandidater
• Genomförande och due diligence
• Integration av det förvärvade bolaget
Läs mer

OPERATIV UTVECKLING

• Implementering och utveckling
av förbättrings- och effektiviseringsprogram t.ex. Lean, TPM, World Class Manufacturing och Six Sigma
• Strategisk och operativ produktions- och kvalitetsledning
Läs mer

EFTERMARKNAD OCH
SERVICE

• Verksamhetsanalys
• Underhållsberedning / ILS (Integrated Logistic Support)
• Framtagning av manualer, reservdelskataloger samt service- och
utbildningskoncept
Läs mer

PRESSRELEASE, JANUARI 2022

 

 

Konsultföretagen Sevenco och Projectline stärker sina positioner i Sverige genom ett nytt samarbete

Sevenco med huvudkontor i Stockholm och Projectline med huvudkontor i Karlstad har beslutat att inleda samarbete för att hjälpa företag och organisationer inom företagsledning och verksamhetsutveckling. Läs mer

FIN ARTIKEL OM PROJECTLINE I NYA WERMLANDS-TIDNINGEN, 6 OKT 2021

 

 

“250 års samlad erfarenhet”

”De har 250 års erfarenhet av att jobba på chefsnivå i svenska och internationella företag. Företaget Projectline består enbart av seniorer och ställer sitt kunnande till förfogande för värmländskt näringsliv.”

PRESSRELEASE, JANUARI 2022

Konsultföretagen Sevenco och Projectline stärker sina positioner i Sverige genom ett nytt samarbete

Sevenco med huvudkontor i Stockholm och Projectline med huvudkontor i Karlstad har beslutat att inleda samarbete för att hjälpa företag och organisationer inom företagsledning och verksamhetsutveckling. Läs mer

FIN ARTIKEL OM PROJECTLINE I NYA WERMLANDS-TIDNINGEN, 6 OKTOBER 2021

“250 års samlad erfarenhet”

”De har 250 års erfarenhet av att jobba på chefsnivå i svenska och internationella företag. Företaget Projectline består enbart av seniorer och ställer sitt kunnande till förfogande för värmländskt näringsliv.”

Några av våra kunder