Välkommen till Projectline!

Vi är erfarna konsulter med gedigen, operativ

erfarenhet från en mängd olika branscher.

Vi bidrar med unik kompetens, nya insikter

och tydliga resultat.

Välkommen till Projectline!

Vi är erfarna konsulter med gedigen, operativ erfarenhet från en mängd olika branscher. Vi bidrar med unik kompetens, nya insikter och tydliga resultat.

Våra tjänster

Med Projectline får du rutinerade konsulter som snabbt kan sätta sig in i verksamheten
och förstå komplexa sammanhang. Några av våra specialistområden är:

Huvudprocesser

01 PRODUKTUTVECKLING OCH PRODUKTION

 • Ledning av produktutvecklingsprojekt
 • Skapande och underhåll av produktportföljer
 • Lean-design och modulariseringsmetodik
Läs mer

02 SUPPLY CHAIN

 • Strategiskt inköp
 • Spendanalys
 • ERP-/Affärssystem/BI
 • Leverantörsutveckling
 • Sales & Operation
Läs mer

03 OPERATIV UTVECKLING

 • Implementering och utveckling av förbättrings- och effektiviseringsprogram
 • Strategisk och operativ produktions- & kvalitetsledning
Läs mer

04 DRIFTSÄKERHET, UNDERHÅLL & EFTERMARKNAD

 • Verksamhetsanalys
 • Underhållsberedning / ILS
 • Framtagning av processer och specifikationer för manualer, reservdelskataloger, service- och utbildningskoncept
Läs mer

Stödprocesser

STYRELSEUPPDRAG / ADVISORY BOARD

• Säkrar organisationens strategiska
mål och lönsamhet
• Ser med nya ögon på såväl bolagets som styrelsens arbete
• Bred erfarenhet från de olika komplexa utmaningar en styrelse ställs inför
Läs mer

STRATEGISK PLANERING

• Utformning av strategi, målbild
och planer för hur målen ska nås
• Resursplanering
• Strategiska frågeställningar kring
ökad lönsamhet, tillväxt, produkt och servicemix och förvärv
Läs mer

LEDNINGSSYSTEM OCH HÅLLBARHET

• Kvalitetsutveckling och strategi
• Hållbarhetsarbete
Läs mer

FÖRVÄRV

• Förarbete och planering
• Identifiering av lämpliga
förvärvskandidater
• Genomförande och due diligence
• Integration av det förvärvade bolaget
Läs mer

INTERIMT LEDARSKAP

• Effektiv lösning vid vakanser
• Nya ögon på organisation & processer
• Erfarenhetstillskott
• Coaching av organisationens ledare
Läs mer

LEDARSKAPSUTVECKLING

• Effektivisera de gemensamma arbetssätten och teamets prestation
• Öka lönsamheten genom att identifiera/åtgärda dolda förbättringsområden
• Öka ditt välmående och prestation genom insikter från positiv psykologi och
värdeteori
• Individuell coachning i ledarskapet utifrån dina egna behov
Läs mer

PRESSRELEASE, JANUARI 2022

 

 

Konsultföretagen Sevenco och Projectline stärker sina positioner i Sverige genom ett nytt samarbete

Sevenco med huvudkontor i Stockholm och Projectline med huvudkontor i Karlstad har beslutat att inleda samarbete för att hjälpa företag och organisationer inom företagsledning och verksamhetsutveckling. Läs mer

FIN ARTIKEL OM PROJECTLINE I NYA WERMLANDS-TIDNINGEN, 6 OKT 2021

 

 

“250 års samlad erfarenhet”

”De har 250 års erfarenhet av att jobba på chefsnivå i svenska och internationella företag. Företaget Projectline består enbart av seniorer och ställer sitt kunnande till förfogande för värmländskt näringsliv.”

PRESSRELEASE, JANUARI 2022

Konsultföretagen Sevenco och Projectline stärker sina positioner i Sverige genom ett nytt samarbete

Sevenco med huvudkontor i Stockholm och Projectline med huvudkontor i Karlstad har beslutat att inleda samarbete för att hjälpa företag och organisationer inom företagsledning och verksamhetsutveckling. Läs mer

FIN ARTIKEL OM PROJECTLINE I NYA WERMLANDS-TIDNINGEN, 6 OKTOBER 2021

“250 års samlad erfarenhet”

”De har 250 års erfarenhet av att jobba på chefsnivå i svenska och internationella företag. Företaget Projectline består enbart av seniorer och ställer sitt kunnande till förfogande för värmländskt näringsliv.”

Några av våra kunder