Patrick Seth

Kompetensområden
 • Strategisk/Operativt Inköp
  Gedigen erfarenhet både från underleverantörssidan såväl som OEM sidan. Ansvarig för utveckling av nya anskaffningsmetoder samt implementering av förändrade arbetssätt.
 • Leverantörsutveckling
  Leverantörsutveckling inom automotive industrin med standardiserade verktyg. Agerat som lead-auditor operativt och delaktig i utvecklingen av verktyg inom automotive industrin i samarbete med intresseorganisationer.
 • Sales & Operation
  Mångårig erfarenhet av Demand planning och kapacitetssäkring. Utvecklat nya processer och supporterande verktyg för samarbete mellan partner i leverantörskedjan.
 • Processutveckling
  Processledare både på global och regional nivå med uppdrag att leda logistiska förbättringsprojekt tvärfunktionellt inom hela värdekedjan.
 • BI/Systemstöd
  ERP system och systemförvaltning. Drivit projekt för skapande och implementering av webbaserade portaler för kund/leverantörs samarbete. Ansvarig för implementeringen av EDI på global nivå.
 • Operativ/Matrisorganisations erfarenhet
  Erfarenhet både från mindre företag som Supply Chain Manager samt mångårig erfarenhet som processägare inom ett globalt företag.
Björn Karlsson

Patrick Seth

+46 (0)76 005 53 65
patrick.seth@projectline.se