Tjänster

Med Projectline får du rutinerade konsulter som snabbt kan sätta sig in i verksamheten
och förstå komplexa sammanhang. Några av våra specialistområden är:

Huvudprocesser

01 PRODUKTUTVECKLING OCH PRODUKTION

 • Ledning av produktutvecklingsprojekt
 • Skapande och underhåll av produktportföljer
 • Lean-design och modulariseringsmetodik
Läs mer

02 SUPPLY CHAIN

 • Strategiskt inköp
 • Spendanalys
 • ERP-/Affärssystem/BI
 • Leverantörsutveckling
 • Sales & Operation
Läs mer

03 OPERATIV UTVECKLING

 • Implementering och utveckling av förbättrings- och effektiviseringsprogram
 • Strategisk och operativ produktions- & kvalitetsledning
Läs mer

04 DRIFTSÄKERHET, UNDERHÅLL & EFTERMARKNAD

 • Verksamhetsanalys
 • Underhållsberedning / ILS
 • Framtagning av processer och specifikationer för manualer, reservdelskataloger, service- och utbildningskoncept
Läs mer

Stödprocesser

STYRELSEUPPDRAG / ADVISORY BOARD

• Säkrar organisationens strategiska
mål och lönsamhet
• Ser med nya ögon på såväl bolagets som styrelsens arbete
• Bred erfarenhet från de olika komplexa utmaningar en styrelse ställs inför
Läs mer

STRATEGISK PLANERING

• Utformning av strategi, målbild
och planer för hur målen ska nås
• Resursplanering
• Strategiska frågeställningar kring
ökad lönsamhet, tillväxt, produkt och servicemix och förvärv
Läs mer

LEDNINGSSYSTEM OCH HÅLLBARHET

• Kvalitetsutveckling och strategi
• Hållbarhetsarbete
Läs mer

FÖRVÄRV

• Förarbete och planering
• Identifiering av lämpliga
förvärvskandidater
• Genomförande och due diligence
• Integration av det förvärvade bolaget
Läs mer

INTERIMT LEDARSKAP

• Effektiv lösning vid vakanser
• Nya ögon på organisation & processer
• Erfarenhetstillskott
• Coaching av organisationens ledare
Läs mer

LEDARSKAPSUTVECKLING

• Effektivisera de gemensamma arbetssätten och teamets prestation
• Öka lönsamheten genom att identifiera/åtgärda dolda förbättringsområden
• Öka ditt välmående och prestation genom insikter från positiv psykologi och
värdeteori
• Individuell coachning i ledarskapet utifrån dina egna behov
Läs mer