Tjänster

Med Projectline får du rutinerade konsulter som snabbt kan sätta sig in i verksamheten
och förstå komplexa sammanhang. Några av våra specialistområden är:

STYRELSEUPPDRAG

• Säkrar organisationens strategiska
mål och lönsamhet
• Certifierade inom professionellt
styrelsearbete
• Ser med nya ögon på såväl bolagets som styrelsens arbete
Läs mer

FÖRSÄLJNINGS- OCH
MARKNADSPLANERING

• Marknadsanalys och positionering
• Försäljnings- och erbjudandestrategi
• Konkurrentanalys
• Go-to-marketstrategi, säljplan och
kanalval

SUPPLY CHAIN

• Strategiskt inköp
• Spendanalys
• ERP-/Affärssystem/BI
• Interim Supply Chain Manager
• Leverantörsutveckling
• Sales & Operation
Läs mer

STRATEGISK PLANERING

• Utformning av strategi, målbild
och planer för hur målen ska nås
• Resursplanering
• Strategiska frågeställningar kring
ökad lönsamhet, tillväxt, produkt och servicemix och förvärv
Läs mer

PRODUKTUTVECKLING
OCH PRODUKTION

• Ledning av produktutvecklingsprojekt
• Skapande och underhåll av produktportföljer
• Lean-design och modulariseringsmetodik
Läs mer

 

LEDNINGSSYSTEM OCH HÅLLBARHET

• Kvalitetsutveckling och strategi
• Hållbarhetsarbete
Läs mer

FÖRVÄRV

• Förarbete och planering
• Identifiering av lämpliga
förvärvskandidater
• Genomförande och due diligence
• Integration av det förvärvade bolaget
Läs mer

OPERATIV UTVECKLING

• Implementering och utveckling
av förbättrings- och effektiviseringsprogram t.ex. Lean, TPM, World Class Manufacturing och Six Sigma
• Strategisk och operativ produktions- och kvalitetsledning
Läs mer

EFTERMARKNAD OCH
SERVICE

• Verksamhetsanalys
• Underhållsberedning / ILS (Integrated Logistic Support)
• Framtagning av manualer, reservdelskataloger samt service- och
utbildningskoncept
Läs mer