Mats R Karlsson

Kompetens- och tjänsteområden
  • Strategi och företagsledning

Att formulera och implementera en företagsstrategi med fokus på tillväxt, lönsamhet, produkt-, service-, tjänstemix samt förvärv.    Att  definiera vilka resurser och vilken organisation krävs för att nå de strategiska målen.

  • Internationalisering

Att identifiera exportmarknader och föreslå etableringsalternativ. Dotterbolag, joint venture, distributör eller agent. Har etablerat verksamheter och produktion i Europa, Asien och Afrika.

  • Förvärv och avyttringar

Planering och genomförande, integration, värderingsprinciper och avtal. Har genomfört ca 50 företagstransaktioner och deltagit i över 100 processer med bolag i storleken 10-5.000 MSEK.

  • Effektivt styrelsearbete

Hur man sätter samman en effektiv styrelse. Klargöra ägarstyrning, styrelsens ansvar respektive VD-ansvar.

 

Om mig
Mats R Karlsson

Mats R Karlsson