Driftsäkerhet- underhålls- & eftermarknadsanalys

 

I dagens pressade affärsmiljö är effektiva system med hög tillgänglighet ett krav. Trots detta fokuserar både kunder och leverantörer ofta i huvudsak på produktprestanda vid anskaffning. För att optimera ”Totalsystemets” effektivitet krävs en helhetssyn på prestanda och support. Det låter nog självklart men hur skall man gå till väga?

TOTALSYSTEM = SYSTEM x SYSTEMSTÖD

Driftsäkerhet- underhålls- & eftermarknadsanalys

 

I dagens pressade affärsmiljö är effektiva system med hög tillgänglighet ett krav. Trots detta fokuserar både kunder och leverantörer ofta i huvudsak på produktprestanda vid anskaffning. För att optimera ”Totalsystemets” effektivitet krävs en helhetssyn på prestanda och support. Det låter nog självklart men hur skall man gå till väga?

TOTALSYSTEM = SYSTEM x SYSTEMSTÖD

Integrerad underhållsanalys

Vi använder ILS metodiken (Integrated Logistic/lifecycle Support) ”Integrerad underhållsanalys”.
ILS härstammar från militära processer och standarder och syftar till att optimera de tjänster som krävs för att ett system eller en produkt över tid ska fungera som brukaren vill. Metodiken är mycket flexibel och kan anpassas för alla typer av system och produkter, nyutvecklade och befintliga. Vi har lång erfarenhet av att implementera ILS-metodiken inom olika branscher. Beroende på kundens behov använder vi metodiken i sin helhet eller endast utvalda delar.

 

Integrerad underhållsanalys

Vi använder ILS metodiken (Integrated Logistic/lifecycle Support) ”Integrerad underhållsanalys”.
ILS härstammar från militära processer och standarder och syftar till att optimera de tjänster som krävs för att ett system eller en produkt över tid ska fungera som brukaren vill. Metodiken är mycket flexibel och kan anpassas för alla typer av system och produkter, nyutvecklade och befintliga. Vi har lång erfarenhet av att implementera ILS-metodiken inom olika branscher. Beroende på kundens behov använder vi metodiken i sin helhet eller endast utvalda delar.

ILS-metodens tre huvudsteg

Kravspecificering
Specificering av krav på hur Totalsystemet skall fungera och i vilken miljö det skall användas.
Underhållsanalys
Integrerad underhållsanalys, som grundar sig på vad användaren skall göra med produkten eller systemet. Man dokumenterar både de handhavande- och underhållsåtgärder som skall utföras.
Systemstödsutveckling
Framtagning av supportprodukter, ex. dokumentation, reservdelar, utbildning.

ILS-metodens fördelar

Kostnad/nytta
Erfarenheter från verkstadsindustrin visar att ILS medför en besparing på ca 30% jämfört med klassisk analys och framtagning av supportprodukter. I tillägg till kostnadsbesparingen erhålls ett mycket stort mervärde i den kvalitets-höjning av supportprodukterna som erhålls av arbetssättet.
Upphandlingsstöd
Arbetssättet stödjer också en strukturerad metod för kravställning under upphandling, vilket är speciellt viktigt om produkten skall samspela med andra leverantörers produkter och en befintlig supportorganisation.

ILS-metodens tre huvudsteg

Kravspecificering
Specificering av krav på hur Totalsystemet skall fungera och i vilken miljö det skall användas.
Underhållsanalys
Integrerad underhållsanalys, som grundar sig på vad användaren skall göra med produkten eller systemet. Man dokumenterar både de handhavande- och underhållsåtgärder som skall utföras.
Systemstödsutveckling
Framtagning av supportprodukter, ex. dokumentation, reservdelar, utbildning.

ILS-metodens fördelar

Kostnad/nytta
Erfarenheter från verkstadsindustrin visar att ILS medför en besparing på ca 30% jämfört med klassisk analys och framtagning av supportprodukter. I tillägg till kostnadsbesparingen erhålls ett mycket stort mervärde i den kvalitets-höjning av supportprodukterna som erhålls av arbetssättet.
Upphandlingsstöd
Arbetssättet stödjer också en strukturerad metod för kravställning under upphandling, vilket är speciellt viktigt om produkten skall samspela med andra leverantörers produkter och en befintlig supportorganisation.

För förfrågningar gällande driftsäkerhet- underhålls- & eftermarknadsanalys, vänligen kontakta Carl-Magnus F. Olesen.

070-513 88 61
cm.olesen@projectline.se

Läs mer om Carl-Magnus här.

För förfrågningar gällande driftsäkerhet- underhålls- & eftermarknadsanalys, vänligen kontakta Carl-Magnus F. Olesen.

070-513 88 61

cm.olesen@projectline.se

Läs mer om Carl-Magnus här.