Jan Hartman

”Det är min erfarenhet att vetskapen om vad som ska göras inte är det samma som att ha förmågan att genomföra. Att leda är att lyckas genom andra och när förändringsinitiativ inte når målen, beror det ofta på att man misslyckas att få medarbetarna med sig.”

Kompetensområden
 • Stor erfarenhet av alla roller i projekt bl a styrgrupper, projektledning, programchef och chef projektkontor
 • PMP® certifierad
 • Implementering och utveckling av flera förbättrings- och effektiviseringsprogram i multinationella koncerner t ex Lean, TPM, World Class Manufacturing och Six Sigma
 • Lång internationell erfarenhet av strategisk och operativ produktions- och kvalitetsledning
 • 3:e parts revisor av Ledningssystem
Om mig

Projektledning

 • Gedigen erfarenhet av samtliga roller inom projekt – styrgruppsarbete, projektledning, programchef samt chef för projektkontor
 • Implementerat och utveckling av ett flertal projektmodeller
 • PMP® certifierad.

Interim management

 • Mångårig internationell erfarenhet av strategisk och operativ produktions- & kvalitetsledning

Verksamhetsutveckling

 • Implementerat och utveckling av flera förbättrings- och effektiviseringsprogram i multinationella koncerner
 • Lean, TPM, World Class Manufacturing och Six Sigma
 • Tredjeparts revisor av kvalitetsledningssystem för Det Norske Veritas GL
Jan Hartman