Förvärv

 

Förvärv är ett sätt att öka företagets värde genom ökade marknadsandelar, stordriftsfördelar eller etablering på nya marknader. Det kan även vara ett sätt att skapa nya affärsområden snabbare än att bygga från grunden. Förvärv är ofta komplexa och kräver stora insatser under en begränsad tidsperiod.

Förvärv

 

Förvärv är ett sätt att öka företagets värde genom ökade marknadsandelar, stordriftsfördelar eller etablering på nya marknader. Det kan även vara ett sätt att skapa nya affärsområden snabbare än att bygga från grunden. Förvärv är ofta komplexa och kräver stora insatser under en begränsad tidsperiod.

Vi hjälper er från planering till integration

Vi har stor erfarenhet av förvärv och hjälper våra kunder genom hela processen som innefattar förarbete och planering samt identifiering av lämpliga förvärvskandidater. I nästa steg genomförande med koordinering av due diligence, värdering och utkast på köpeavtal. Efter förvärvet sker integration av det förvärvade bolaget som måste anpassas i varje enskilt fall. Vi ger även motsvarande stöd vid avyttringar.

Vi hjälper er från planering till integration

Vi har stor erfarenhet av förvärv och hjälper våra kunder genom hela processen som innefattar förarbete och planering samt identifiering av lämpliga förvärvskandidater. I nästa steg genomförande med koordinering av due diligence, värdering och utkast på köpeavtal. Efter förvärvet sker integration av det förvärvade bolaget som måste anpassas i varje enskilt fall. Vi ger även motsvarande stöd vid avyttringar.

För förfrågningar gällande förvärv, vänligen kontakta Mats R Karlsson.

070-627 36 30
mats.karlsson@projectline.se

Läs mer om Mats här.

 

För förfrågningar gällande förvärv, vänligen kontakta Mats R Karlsson.

070-627 36 30

mats.karlsson@projectline.se

Läs mer om Mats här.