Carl-Magnus F. Olesen

”Jag menar att de största framgångsfaktorerna i ett projekt är ledarskapet, interfacet mellan människor och i teknikområdena, toppat med en stor portion ordning och struktur.”

Kompetensområden
 • Projektledning
  Projektledning av tekniskt- och kommersiellt komplexa projekt i Europa, Asien och USA. Erfarenhet både som projektkontorschef och som projektledare.
 • Produktstöd, underhållsstrategi och analys
  Definition av underhållsstrategi samt genomförande av analysarbete (ILS, Integrated Logistic Support), och till detta relaterade områden, ex kundstöd, dokumentation, tillförlitlighet, felmods- & riskanalys.
 • Verksamhetsanalys & processkartläggning
  Genomförande av verksamhetsanalys och processkartläggning, främst inom kund- och leverantörsrelaterad verksamhet.
 • Ledarskap
  Erfarenhet från krävande befattningar inom industrin och Försvarsmakten.
Om mig
Jag jobbar gärna med stora, tunga, krångliga projekt, där kommer min erfarenhet till sin rätt. Projekt eller roller där ett tydligt ledarskap och förmågan att situationsanpassa är kritisk. Där gör jag skillnad. Oavsett roll har jag förmågan att se och realisera effektiviseringspotential, i arbetssätt, rutiner, processer. Detta har varit en framgångsfaktor i de hårt konkurrensutsatta verksamheter jag haft uppdrag i. Jag har arbetat en hel del i företag med global försäljning, det har gett mig värdefull erfarenhet av att leda och från ledarskap i olika kulturer.

Jag har lång erfarenhet av, och dokumenterat goda resultat i, roller med kommersiellt ansvar i stora, tekniktunga organisationer. Jag har jobbat privat och statligt, bland annat som Projekt- & Inköpsdirektör, Produktchef, Projektledare och Teknisk officer i Marinen. Att utveckla och optimera produkter och tjänster som stöttar kärnprodukten under livscykeln dvs. ”totalprodukten”, är ett område som jag är speciellt intresserad av. Att hjälpa företag att växa med eftermarknadstjänsterna, oavsett om företaget är köpare eller säljare, är jag bra på.

Med min bakgrund från näringsliv och statliga myndigheter är jag lämplig för uppdrag som förändringsledare, projektledare och interrim chef. I organisationer där komplex teknik och stora krav på funktionssäkerhet är ett krav har jag nytta av mina erfarenheter från olika branscher, ex. marin, tåg, verkstad, elektronik, papper & massa. Det är min erfarenhet att det situationsanpassade ledarskapet är skillnaden mellan ett framgångsrikt projekt och ett mindre framgångsrikt projekt. Genom att sätta spelplanen kan man ge utrymme och ansvar för medarbetarna och låta dem växa. Då är toleransen och förståelsen stor när situationen kräver ett annat ledarskap.

Carl-Magnus F. Olesen

CM F. Olesen