Thomas Norrby

Kompetensområden
  • Förändrings- och affärsutvecklingsarbete  

Har genom åren arbetat i ledande operativa befattningar internationellt och på svenska marknaden. Jag har därmed skaffat erfarenhet av att driva förändrings- och affärsutvecklingsarbete för att skapa affärer och intäkter. Har dessutom verkat som partner i ett managementkonsultföretag och har därmed skapat en verktygslåda med insikter och kunskaper som ger nytta i projekten.

  • Affärsrådgivare med fokus på tillväxt

 Jag brinner för att hjälpa uppdragsgivaren att skapa strategier, planer och konkreta handlingsprogram för att öka intäkterna och skapa tillväxt genom strukturerade och effektiva marknads- och försäljningsinsatser.

  • Go to Market-strategi

Att strukturerat arbeta fram en kanalstrategi, välja försäljningskanaler samt implementera partnerprogram, är mycket viktigt i varje fas hos ett företag och ofta skillnaden mellan framgångsrika och mindre framgångsrika företag. Oftast är det dock när företaget befinner sig i en tillväxtfas och vill tillvarata nya möjligheter för att vinna kunder och marknadsandelar.

 

Om mig
Thomas Norrby

Thomas Norrby

+46 (0)725 64 64 23
thomas.norrby@projectline.se