Thomas Norrby

Kompetensområden

                                                                          

  • Erfarenhet från både operativa befattningar och konsultinsatser

Jag har genom åren haft ett flertal ledande operativa befattningar i olika verksamheter, både internationellt och på svenska marknaden. Jag har därmed skaffat en djup erfarenhet av att driva förändrings- och affärsutvecklingsarbete med fokus på att skapa affärer och intäkter. Under mina år som partner i ett konsultföretag har jag dessutom skapat en verktygslåda med insikter och kunskaper som ofta ger mina uppdragsgivare maximal effekt av uppdraget.

  • Skapa tillväxt och lönsamhet

 Min ambition är att vara affärsrådgivare när kunden önskar tillväxt och lönsamhet. Jag har skaffat mig en mångårig erfarenhet i att skapa strategier och handlingsprogram för att öka intäkterna med effektiva marknads- och försäljningsinsatser.

  • Fokus på ökade intäkter och marknadsandelar

Mina typiska uppdrag är att utveckla kanalstrategier och partnerprogram, företagsetableringar, affärs- och organisationsutveckling, försäljnings- och marknadsstrategier och interim management. Oftast är uppdragsgivaren VD eller ledningsgrupp som har tillväxtfokus och vill genomföra förändringar och tillvarata nya möjligheter för att vinna kunder och marknad med målet att optimera sina intäkter.

 

Om mig
Thomas Norrby

Thomas Norrby

+46 (0)725 64 64 23
thomas.norrby@projectline.se