Konsultföretagen Sevenco och Projectline stärker sina positioner i Sverige genom ett nytt samarbete

Sevenco med huvudkontor i Stockholm och Projectline med huvudkontor i Karlstad har beslutat att inleda samarbete för att hjälpa företag och organisationer inom företagsledning och verksamhetsutveckling. Samarbetet innebär en kompetensbreddning för båda företagen som jobbar med seniora handplockade konsulter med erfarenhet ifrån chefsbefattningar i en mängd olika branscher.

Det känns mycket bra att vi har inlett ett samarbete eftersom de båda företagen matchar varandra mycket väl när det gäller kompetenser och det skapar även en utökad geografisk bredd i landet, säger Håkan Johansen, VD för Sevenco.

Sevenco har sedan 1963 hjälpt verksamheter både inom privat och offentlig sektor i Sverige och internationellt med främst executive interim tjänster, som snabbt levererar förändring och gett goda resultat och reell kundnytta. Sevenco har idag ett trettiotal seniora konsulter med gedigen erfarenhet från samtliga positioner i en företagsledning.

Projectline, som startades 2014, har ett stort fokus på svensk basindustri som pappers- stål- och verkstadsindustrin samt IT- och Telecombranschen. Projectline består idag av ett tiotal mycket erfarna ledare och experter som ofta bidrar i längre interim uppdrag samt affärsutvecklande uppdrag för att skapa tillväxt och ökad lönsamhet hos företagen.

Vi har en samsyn och likartade värderingar på hur vi ser på konsultens roll och hur vi kan bidra till att stärka både små och stora företag vilket känns som ett utmärkt sätt att starta ett samarbete, säger Carl-Magnus F. Olesen, VD på Projectline och tillägger; vi är båda genomförandekonsulter som är lösningsorienterade och genom samarbetet kan vi nu ta bredare skräddarsydda uppdrag.

Sevenco och Projectline, som båda är konsultägda, kommer att behålla sina nuvarande kontor i Stockholm och Karlstad. Förutom rena konsultuppdrag så driver man även kompletterande tjänster som styrelseuppdrag och mentorskap. 

Länkar;
www.projectline.se
www.sevenco.se

Vid frågor kontakta Håkan Johansen, Sevenco, 0706-680012 eller Carl-Magnus F. Olesen, Projectline, 0705-138861