Försäljnings- och marknadsplanering

 

Försäljnings- och marknadsplanering är ett brett område vars huvudsakliga syfte är att skapa ett strukturerat sätt för att öka företagets närvaro på marknaden och därmed skapa intäkter. Det klassiska uttrycket “syns man inte så finns man inte” är i dagens digitala verklighet viktigare än någonsin.  

Försäljnings- och marknadsplanering

Försäljnings- och marknadsplanering är ett brett område vars huvudsakliga syfte är att skapa ett strukturerat sätt för att öka företagets närvaro på marknaden och därmed skapa intäkter. Det klassiska uttrycket “syns man inte så finns man inte” är i dagens digitala verklighet viktigare än någonsin. 

Från marknadsanalys till säljplan

Idag finns långt fler möjligheter att synas och höras än tidigare, vilket gör ett planerat och strukturerat arbetssätt ännu viktigare. Det gäller att ha en väl genomförd marknadsanalys som ger företaget, oavsett storlek, en tydlig positionering på marknaden. Det är även viktigt att skapa en tydlig försäljnings- och erbjudandestrategi för att i dagens informationsbrus kunna attrahera kunder. För att bedriva försäljningsarbetet så kostnadseffektivt som möjligt, behövs dessutom en tydlig Go-to-marketstrategi, inklusive val av möjliga säljkanaler. Därefter kan man skapa en detaljerad säljplan, som tydligt beskriver vad, till vem och hur.
Med alla dessa bitar på plats kommer framgången.

Från marknadsanalys till säljplan

Idag finns långt fler möjligheter att synas och höras än tidigare, vilket gör ett planerat och strukturerat arbetssätt ännu viktigare. Det gäller att ha en väl genomförd marknadsanalys som ger företaget, oavsett storlek, en tydlig positionering på marknaden. Det är även viktigt att skapa en tydlig försäljnings- och erbjudandestrategi för att i dagens informationsbrus kunna attrahera kunder.

För att bedriva försäljningsarbetet så kostnadseffektivt som möjligt, behövs dessutom en tydlig Go-to-marketstrategi, inklusive val av möjliga säljkanaler. Därefter kan man skapa en detaljerad säljplan, som tydligt beskriver vad, till vem och hur. Med alla dessa bitar på plats kommer framgången.

 

För förfrågningar gällande försäljnings- och marknadsplanering, vänligen kontakta Thomas Norrby.

072-564 64 23
thomas.norrby@projectline.se

Läs mer om Thomas här.

För förfrågningar gällande försäljnings- och marknadsstrategier, vänligen kontakta Thomas Norrby. 

072-564 64 23

thomas.norrby@projectline.se

Läs mer om Thomas här.