Styrelseuppdrag

 

Styrelsens sätt att arbeta och dess dynamik är av största vikt för att säkra företagets framgång och utveckling. Kraven på styrelsens arbete utvecklas och förändras över tid och vi hjälper våra kunder att utvärdera och tackla de komplexa utmaningar styrelsen kontinuerligt ställs inför.  

Styrelseuppdrag

 

Styrelsens sätt att arbeta och dess dynamik är av största vikt för att säkra företagets framgång och utveckling. Kraven på styrelsens arbete utvecklas och förändras över tid och vi hjälper våra kunder att utvärdera och tackla de komplexa utmaningar styrelsen kontinuerligt ställs inför.  

Certifierade styrelsemedlemmar med gedigen erfarenhet

Vi är certifierade i professionellt styrelsearbete och har mångårig, handfast och praktisk erfarenhet från både ledande, operativa positioner och arbete som styrelseledamöter.

Vi vägleder i professionellt styrelsearbete och ger en heltäckande bild av vad som krävs av en styrelseledamot, hur arbetet i styrelsen bör ledas och hur gränserna bör dras mellan ägare, styrelse och den operativa ledningen.

Certifierade styrelsemedlemmar med gedigen erfarenhet

Vi är certifierade i professionellt styrelsearbete och har mångårig, handfast och praktisk erfarenhet från både ledande, operativa positioner och arbete som styrelseledamöter.

Vi vägleder i professionellt styrelsearbete och ger en heltäckande bild av vad som krävs av en styrelseledamot, hur arbetet i styrelsen bör ledas och hur gränserna bör dras mellan ägare, styrelse och den operativa ledningen.

För förfrågningar gällande styrelsearbete, vänligen kontakta Anders Björe.

070-528 99 64
anders.bjore@projectline.se

Läs mer om Anders här.

För förfrågningar gällande styrelsearbete, vänligen kontakta Anders Björe.

070-528 99 64
anders.bjore@projectline.se

Läs mer om Anders här.